ข่าว

เสวนาวิชาการ REST – IN – PEACE 4 “วิกฤติความหมายในความตาย”

เสวนาวิชาการ REST – IN – PEACE 4 “วิกฤติความหมายในความตาย”

สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะจัดเสวนาวิชาการ REST – IN – PEACE 4 “วิกฤติความหมายในความตาย” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 -16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการศึกษา สร้างและสนับสนุนการบูรณาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าด้วยความตายจากหลากหลายมุมมอง โดยปีนี้ประเด็นสำคัญคือวิกฤตความหมายของความตายที่กำลังเกิดขึ้นและจะส่งผลต่ออนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน onlineได้ที่ http://www.ias.chula.ac.th หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKQu0bdVIlkEnHi7MwInKJjILbYjViXJ9fara0g3S76gO3cA/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ​งานวิจัยและวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร. 02-218-7409​

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X