เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปัญหาและทางออกของทีวีดิจิทัล”

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 20 เรื่อง  “ปัญหาและทางออกของทีวีดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ของทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันและการอยู่รอดในแวดวงสื่อโทรทัศน์ ภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 7 ช่องได้ยื่นคำร้องขอคืนใบอนุญาตกับ กสทช. เพื่อขอยุติการออกอากาศทางดิจิทัลทีวี ทางเลือกทางรอดของทีวีดิจิทัลไทยจะเป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจะเป็นอย่างไร  พบคำตอบได้จากเวทีจุฬาฯเสวนาครั้งนี้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

  • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม
  • คุณสุภิญญา กลางณรงค์ นักกิจกรรมสังคมด้านสื่อ อดีตกรรมการ กสทช.
  • คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  • ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

            ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

           ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X