ข่าว

นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ประภา พาลพ่าย นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานชื่อ Suk.tools : Digital Storytelling Tools for Creative Thinking เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ซึ่งผลงานดังกล่าว สามารถคว้ารางวัลที่ 1 เหรียญทองจาก การประกวดนวัตกรรมในงาน International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX’19) ครั้งที่ 30 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวันอีกด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X