ข่าวสารจุฬาฯ

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562  หอประชุมจุฬาฯ

ทั้งนี้ กำหนดการคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2562 และกำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 7 – 8, 14 – 15, 21 – 22 และ 28 กันยายน 2562  มีรายละเอียดดังนี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/Graduates.pdf

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย