ข่าว

รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน “BIG Cleaning Day at Satit Chula”

รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน “BIG Cleaning Day at Satit Chula”

คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้ปกครองชาวสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกิจกรรม “BIG Cleaning Day at Satit Chula” รวมพลังชาวสาธิตจุฬาฯ ทำความสะอาดโรงเรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 กล่าวเปิดโดย ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดีคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ และบริเวณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X