ข่าว

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก”

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลป์จามจุรี อาคารจามจุรี 8  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 22  พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดนิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้บริหารสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ตลอดจนผู้สนใจในแวดวงศิลปะเข้าร่วมงานคับคั่ง

นิทรรศการ เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก  เป็นนิทรรศการศิลปะครั้งแรกของศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน 4 คน คือ ด.ญ.เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า) ด.ช.วชิรวิทย์ สามารถ  (อามานี่)  ด.ช. รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา) และ ด.ช.นัทพล   โกมลารชุน (กาโม่) เพื่อเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน และกระตุ้นวงการจัดการศึกษาทางด้านศิลปะให้ตื่นตัว เป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชนและพ่อแม่ ผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X