ข่าวสารจุฬาฯ

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนภูมิพล”

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นประเภทเรียงความและบทความดังนี้

  • ประเภท เรียงความ  เงินรางวัล 15,000 บาท
    หัวข้อ “รู้รับผิดชอบ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี คือ พลังรักษ์ชาติ”
  • ประเภท บทความวิชาการ  เงินรางวัล 30,000 บาท
    หัวข้อ “วุฒิศักดิ์จุฬาฯ จะวัฒนาอย่างไรให้นิจนิรันดร์”

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ประกาศผลวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาฯ โทร. 02-218-7052 ต่อ 309

รายละเอียด การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนภูมิพล”

 

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย