ข่าว

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ผลงานภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานจัดวางศิลปะของนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่นิสิตเก่าที่เพิ่งจบการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะต่อไป

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 26  มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X