ข่าว

เสวนา “การศึกษากับธุรกิจเพื่อสังคม: การสร้างโอกาสแก่คนพิการ”

เสวนา “การศึกษากับธุรกิจเพื่อสังคม: การสร้างโอกาสแก่คนพิการ”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเสวนาสีเพลิง สร้าง สุข “การศึกษากับธุรกิจเพื่อสังคม : การสร้างโอกาสแก่คนพิการ” ในวันพุธที่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ น.ส.กาญจนา ผิวงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/FJLvn4   หรือสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6721  E-mail : utoomporn.p@chula.ac.th

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X