ข่าว

ขอเชิญฟังการบรรยายชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก”

ขอเชิญฟังการบรรยายชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก”

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 6 “ภาษาบาลีในพระไตรปิฎก” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 0-2218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X