คณะผู้แทนจาก Korean Education Network (KREN) เยือนจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ Mr. KIM, Do-Young, Team Leader, Information Security Team, Ministry of Education สาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้แทนจาก Korean Education Network (KREN) ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X