ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 เรียน ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ ควบสองใบ จุฬาฯ – วอริค

Chula Systems Engineering (CUSE) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิ.ย. 2562 และ

หลักสูตร Master of Engineering & Master of Science ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบันชื่อดัง คือ

  • Eng. in Engineer Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
  • Sc. Engineering Business Management (M.Sc. EBM) หรือ M.Sc. Supply Chain and Logistics Management (M.Sc. SCLM) หรือ M.Sc. Service Management and Design (M.Sc. SMD) จาก the University of Warwick (ในสาขาใดสาขาหนึ่งตามที่เลือกเรียน)

 

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ ผู้ที่ต้องการแสวงหาองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและประยุกต์ใช้ในธุรกิจทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

 

 

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ http://www.cuse.eng.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Cuse chulawarwick

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย