ข่าว

เชิญร่วมบริจาคโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล”

“การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิเด็กสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริจาคเงินทุก 100 บาท จะได้รับเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล

สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วันอานันทมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี: 045-508231-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 0-2256-4183 , 0-2256-4462 หรือ https://anandaydonation.docchula.com/

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X