ข่าว

สัมมนา “ศาสนธรรมกับความเป็นธรรม”

สัมมนา “ศาสนธรรมกับความเป็นธรรม”
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาชุดสนทนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียมครั้งที่ 6 เรื่อง “ศาสนธรรมกับความเป็นธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน  2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาฯ

วิทยากร
  • ดร.อณัส อมาตยกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหิดล
  • ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ หน่วยวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม
  • คุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ วัดเซนต์โธมัส
  • ผศ. สุรพศ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    ปาฐกถาปิด โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์  
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ค่ะ https://forms.gle/WtbHe38ddn3qz36X9  

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X