ข่าว

สัมมนา “ศาสนธรรมกับความเป็นธรรม”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาชุดสนทนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียมครั้งที่ 6 เรื่อง "ศาสนธรรมกับความเป็นธรรม" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน  2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาฯ

วิทยากร
  • ดร.อณัส อมาตยกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหิดล
  • ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ หน่วยวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม
  • คุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ วัดเซนต์โธมัส
  • ผศ. สุรพศ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    ปาฐกถาปิด โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์  
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ค่ะ https://forms.gle/WtbHe38ddn3qz36X9  

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X