ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Multiculturalism and Social Cohesion ”

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Multiculturalism and Social Cohesion: The Role of Education, Media and Language in the 21st Century” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้าน การศึกษา ภาษา และสื่อ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-7435 หรือ https://forms.gle/CKezjoKva7j26kos7

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X