อบรมเชิงปฏิบัติการ “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาฯ โดย Prof. Susan E Walch, Ph.D. จากมหาวิทยาลัย West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1185 หรือ https://smarterlifebypsychology.com/workshop-preventing-ha…/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X