ข่าว

ระบบอีเมลนิสิตระบบใหม่ Office365

ระบบอีเมลนิสิตระบบใหม่ Office365

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ  เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีเมลของนิสิตให้สามารถอีเมลใช้งานร่วมกับบริการต่างๆบน  Office365  นิสิตทุกคนสามารถใช้งานอีเมล Office365 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผ่าน url https//:office.com  โดยใช้ username คืออีเมลของนิสิต และ password เป็นรหัสผ่าน cunet

การใช้งานอีเมลระบบ Office365 จะทำให้นิสิตได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ดังนี้

  1. มีขนาด mailbox เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 GB เป็น 1 TB
  2. สามารถใช้บริการต่างๆบน Office365 ได้ เช่น Onedrive, Onenote, Microsoft Office, Microsoft Team ,Skype เป็นต้น
  3. ในระหว่างที่เป็นนิสิต สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office มาใช้งานที่เครื่องส่วนตัวของนิสิตได้
  4. สามารถเข้าถึง Google Suit จากหน้าเว็บไซต์ของ office365 ได้ทันที
  5. นิสิตที่จบการศึกษา สามารถใช้งานอีเมลต่อไปได้โดย Username จะใช้อีเมลนิสิตที่เคยได้รับ แต่ชื่อท้าย(ชื่อโดเมน) จะเปลี่ยนไปเป็น @alumni.chula.ac.th Password จะเป็นรหัสผ่านครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเข้าระบบ reg Chula

 

รายละเอียดการเข้าใช้งาน สามารถดูได้ที่ http://www.it.chula.ac.th/studentmail

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล help@chula.ac.th  โทร. 0-2218-3314 หรือ Facebook :  IT Chulalongkorn University

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X