ข่าว

เชิญร่วมงาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

เชิญร่วมงาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

ธรรมสถาน จุฬาฯ  จัดงาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้จักขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และประกอบกิจอันเป็นกุศลในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคมที่จะมาถึง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานหล่อเทียนพรรษา และร่วมทำบุญด้วยการบริจาคปัจจัย เครื่องไทยธรรมอันสมควรแก่สมณบริโภค เพื่อบำรุงการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ของพระคุณเจ้าฯ ในช่วงเข้าพรรษา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. 0-2218-3019, 0-2218-3023-4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X