ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “การแสดงเบื้องต้น Basic Acting”

กลุ่มวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม โดย ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าอบรมการแสดงเบื้องต้น (Basic Acting) ในโครงการอบรมการแสดงเบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

เปิดรับสมัครจนถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สมัครผ่าน  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56DK6zazqzA3Hkrtmt3pxhIDaItZPrTBYXzQ6JpXu4lOIig/viewform?usp=pp_url

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
2. ร่างกายแข็งเเรงสมบูรณ์

หมายเหตุ :
1. โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด
2. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงในวันพุธที่ 26 มิถุนายน  2562 ผ่านอีเมล์
3. สิทธิ์ในการเข้าอบรม เป็นมติของกรรมการโครงการฯ ซึ่งถือเป็นอันสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4802 ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย