ข่าว

โครงการ Sprint Accelerator Thailand 2019

โครงการ Sprint Accelerator Thailand 2019

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดโครงการ Sprint Accelerator Thailand 2019 ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ วัสดุศาสตร์ Internet of Thing (loT) สำหรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการ Sprint Accelerator Thailand 2019 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มี สตาร์ทอัพผ่านโครงการจำนวนกว่า 30 บริษัทและได้เริ่มดำเนินธุรกิจหรือมีความพร้อมในการร่วมลงทุนจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://sprintacceleratorthailand.com/apply/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sprintaccelerator.th@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X