ข่าว

“บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

“บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในงาน “บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ” เพื่อร่วมกันทำความดีเนื่องในวาระ 61 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เพื่อให้นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ ได้รำลึกถึงวันสถาปนาโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันในการสร้างบุญกุศลให้กับชีวิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X