ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก “CU Percussion Ensemble”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก “CU Percussion Ensemble”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก Art Music Series ประจำเดือนมิถุนายน รายการ “CU Percussion Ensemble” ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อ.สุจารีย์ ประพิณวงศ์ 

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/cupercussionjune212019  (ไม่เสียค่าเข้าชม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cusymphony@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X