แถลงข่าว CHULA ART TOWN

มหกรรมศิลปะเพื่อชุมชนเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าวโครงการ CHULA  ART TOWN สร้างสรรค์ศิลปะ Street Art เพื่อชุมชนบนพื้นที่สยามสแควร์ สวนหลวง-สามย่าน ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม  ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และคุณนภ พรชำนิ ผู้บริหาร Lido Connect ร่วมแถลงข่าว

โครงการ CHULA  ART TOWN จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมระหว่างนิสิต อาจารย์ ศิลปิน และบุคลากร ด้วยกิจกรรมการวาดภาพบนพื้นที่เขตพาณิชย์ในการกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ประกอบด้วย พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 12 จุด พื้นที่สยามสแควร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 15 จุด และ Lido Connect จำนวน 12 จุด เป็นการวาดภาพบนผนังอาคาร และกำแพง       ในรูปแบบของ Street Art ของศิลปินชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 50 ท่าน

ภายหลังการแถลงข่าว ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงาน Street Art บนพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 6 ผลงาน  นอกจากนี้ยังมีผลงาน Street Art ที่บริเวณสยามสแควร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ Lido Connect เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะเป็นปรากฏการณ์ Street Art ครั้งสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดสีสันที่สวยงามขึ้นในชุมชน และทำให้ชุมชนน่าอยู่อีกด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X