ข่าว

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมกับ จุฬาอารี เชิญร่วมงาน ติวเข้มผู้สูงวัยสู่ดิจิทัล 5.0

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมกับ จุฬาอารี เชิญร่วมงาน ติวเข้มผู้สูงวัยสู่ดิจิทัล 5.0

พบกับความรู้
*** ทีมจุฬาอารี ARi พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้จากงานวิจัยเพื่อผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งและยั่งยืน

ความบันเทิง
*** ” ย้อนตำนานเพลงไทยสากล 5 เเผ่นดิน ” โดยศิลปินดัง อาทิ
จินตนา สุขสถิตย์ ,วงจันทร์ ไพโรจน์, อุมาพร บัวพึ่ง, นันทวัน เมฆใหญ่, ญาดา &บูรพา อารัมภีร,กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, นีรนุช ปัทมสูต, ชัชวาลย์ ชูสกุล,ชมพู ฟรุตตี้, ฮาร์ท สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล

ฟังเพลง สดุดีจอมราชาจาก กตธิป อัครวิกรัย ร่วมด้วยนักร้องนิสิตจากวง CU Band

ดีเจ ประสาร อรัญโสต เป็นพิธีกร ตลอดงาน

พบกันวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เริ่มกิจกรรม workshop 10.00 น. เริ่มเข้าชม 12- 17.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งโทร 0-2218-3970 ต่อ 0
089-449-8500

หรือ Line@CURadio
ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://docs.google.com/forms/d/1YmxN8J6RRlVYBXPL7ZuMZwZ1mY76Mybw_p_OeGI1lAw/edit

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X