ข่าว

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

       เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยคุณสุรเดช พันธุ์ลี    หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ  ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี  โดยมี คุณกตพล คงอุดม รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  รับมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ ในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกแก่คุณวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X