กิจกรรมเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ภายใต้โครงการความปลอดภัยในที่ทำงาน ประจำปี 2562 จัด “กิจกรรมเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการด้านอาชีวอนามัย การบรรยายเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฐมพยาบาลที่เกิดจากระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2VUKB4R ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกกร กมลเพ็ชร 0-2218-2929 , คุณวาสนา เหล่าชินชาติ 0-2218-2924

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X