ข่าว

การบรรยาย เรื่อง “The Future of English Language Assessment”

การบรรยาย เรื่อง “The Future of English Language Assessment”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ University of St Andrews จัดการบรรยายในหัวข้อ “The Future of English Language Assessment” โดย Mark Carver อาจารย์จากมหาวิทยาลัย St Andrews เพื่อให้คำแนะนำนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

The University of St Andrews เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 3 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ (ต่อจาก Oxford และ Cambridge) อายุกว่า 600 ปี มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 2 ของ UK รองจาก Cambridge โดยการจัดอันดับจาก The Guardian 2020 อีกทั้งยังเป็น Top 10 UK ในเกือบทุกสาขาวิชา ได้แก่ Biology, Business, Chemistry, Computing, Economics, English, Geography, History, Linguistics, Mathematics, Medicine, Physics, Politics and International Relations, and Psychology.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.mcducation.org/news/38

สอบถามโทร. 0 2168 7600 หรืออีเมล nfo@mcducation.org

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X