ข่าว

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

นายมูฮำหมัดอามีน มูซา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ วิชาโทภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรอบต่อไปที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 23 ประเทศ ผู้ชนะจากแต่ละประเทศจะต้องทำแบบทดสอบความสามารถภาษาอินโดนีเซียเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 คน ไปแข่งขันการโต้วาทีเป็นภาษาอินโดนีเซีย และนอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ตัวแทนแต่ละประเทศจะได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติประเทศอินโดนีเซีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดีและเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X