สัมมนาเรื่อง “Current Trends in Academic Publish : The importance of Metadata”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดสัมมนาเรื่อง “Current Trends in Academic Publish : The importance of Metadata” ในวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Crossref ประกอบไปด้วย Crossref คืออะไร การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย Crossref การใช้ Metadata การเชื่อมโยงและอ้างอิง Crossref และ ความสำคัญของ DOIs สำหรับเผยแพร่งานวิจัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://crossreflivebangkok.eventbrite.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-218-1928 (สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บรรณาธิการและวารสารเท่านั้น)

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X