ประกวด Chula Safety Ambassador 2019

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯทุกระดับ เข้าร่วมโครงการประกวด Chula Safety Ambassador 2019 เพื่อค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นสื่อในการนําเสนอข้อมูลและกิจกรรมด้านความปลอดภัยของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปวีดีโอได้ ที่ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเคมี 2 ชั้น 1ห้อง 110  หรือ email : shecu@chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 12  กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2218-5227 หรือ 086-989-6656 และ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=237

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X