ข่าว

งาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

งาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

ธรรมสถาน จุฬาฯ จัดงาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโถง อาคารธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้จักขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และประกอบกิจอันเป็นกุศลในเทศกาลเข้าพรรษา ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และท่านสาธุชนทั่วไป ได้ร่วมงานหล่อเทียนพรรษาทั่วกัน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X