ข่าว

การแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers”

การแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers” อำนวยเพลงโดย ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร เดี่ยววิโอลาโดย อ. มิติ วิสุทธิ์อัมพร

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/theviolaloversjuly192019

ไม่เสียค่าเข้าชม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-0584 หรือ 09-4561-5295

อีเมล cusymphony@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X