ข่าว

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Grab Campus Challenge 2019

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Grab Campus Challenge 2019

ทีมนิสิตจาก Chulalongkorn Business School และคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Grab Campus Challenge 2019 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 130 ทีมจากทั่วประเทศ

ในปีนี้ Grab Campus Challenge 2019 ได้จัดการแข่งขันวางแผนการสื่อสารการตลาด ภายใต้โจทย์ “กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่องของคนกรุงเทพฯ และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์ ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริง

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

  1. นายเรียว ฮิราอิ นิสิตชั้นปีที่ 3 Chulalongkorn Business School หลักสูตร BBA (นานาชาติ)
  2. น.ส.ชวิศา ภูเขานาค นิสิตชั้นปีที่  3 Chulalongkorn Business School ภาควิชาการบัญชี
  3. นายอานีส แรงรักธรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 Chualongkorn Business School ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
  4. น.ส.ภาวิตา แจ่มคล้าย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์
  5. น.สไข่มุก อินทรวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์

 

โดยมี อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล และ อาจารย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ให้คำปรึกษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X