ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2019)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2019) เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย กิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้

Halal Science Camp & Quiz Bowl การเข้าค่ายและแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562

Halal Science Competition การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2562

Halal Run For All งานเดิน-วิ่งการกุศล 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562

Public Hearing การประชาพิจารณ์มาตรฐานสากล  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

– งานแสดงความยินดีครบรอบ 16 ปีแห่งการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  งานแถลงข่าวการเปิดตัวโปรแกรม HALPlus และ Exhibition on Dont and Doubt และงานเปิดนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โทร.0-2218-1053 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HSC.CU/#HalalScienceWeek2019

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X