ข่าวสารจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย