ข่าว

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X