ข่าว

โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ร่วม “โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 4 เวลา 10.00 – 16.00 น. เพื่อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมจุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่นน่าอยู่และตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานพบกับนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 4 โดยจะแบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ ดังนี้

  1. ลานพระศรีมหาโพธิ์
  2. ด้านทิศใต้ อาคารวิทยทรัพยากร
  3. บริเวณลานจอด หลังอาคารวิทยทรัพยากร
  4. ทิศตะวันออก อาคารเฉลิมราชสุดาฯ
  5. อาคารจุฬาพัฒน์ 2
  6. แนวรั้วมหาวิทยาลัย (ถนนพญาไท)
  7. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล ฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  8. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและกางเกงสีเข้ม สามารถเริ่มลงทะเบียนได้เวลา 12.30 น.  พร้อมรับของที่ระลึกและอาหารว่าง (มีจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ โทร. 0-2218-0119 หรือ www.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X