รายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดงฟังดนตรีที่จุฬาฯ สุมิตรารานี ละครร้องร่วมสมัย โดย ประดิษฐ์ ประสาททอง (ศิลปินศิลปาธร) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X