ข่าว

รายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ 

รายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ 

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดการแสดงฟังดนตรีที่จุฬาฯ สุมิตรารานี ละครร้องร่วมสมัย โดย ประดิษฐ์ ประสาททอง (ศิลปินศิลปาธร) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X