ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับH.E. Mr.Joseph Anthony Cotter Ambassador of Ireland to the Kingdom of Thailand ประเทศไอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนจุฬาฯเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย