ข่าว

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับH.E. Mr.Joseph Anthony Cotter Ambassador of Ireland to the Kingdom of Thailand ประเทศไอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนจุฬาฯเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X