ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับH.E. Mr.Joseph Anthony Cotter Ambassador of Ireland to the Kingdom of Thailand ประเทศไอร์แลนด์ ในโอกาสมาเยือนจุฬาฯเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย