ข่าว

พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์”

พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ จัดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการวิจัยเรื่อง “คัมภีร์ตรีนิสิงเห: การตรวจสอบชำระ และบทบาทในสังคมไทย” และหนังสือเรื่อง “เลขยันต์: แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์” ของ ดร.ณัฐธัญ มณีรัตน์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X