ข่าว

ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ในระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2562 โดยสามารถประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ e-mail: DAD.OAA@chula.ac.th

*หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย*

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X