“สืบสาน รักษา และต่อยอด” การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี “สืบสาน รักษา และต่อยอด” การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) ขับร้องโดยศิลปินและนักร้องกิตติมศักดิ์ นิสิตเก่าจุฬาฯ อาทิ กิตตินันท์ ชินสำราญ ดลชัย บุณยะรัตเวช ฯลฯ

ผู้สนใจเข้าชม สำรองที่นั่งผ่านทาง https://forms.gle/mxybhuYS5zErowzJ8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3634 -5

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X