ข่าว

เปิดให้บริการแล้ว…โครงการ “ตราติดรถยนต์ออนไลน์ “

เปิดให้บริการแล้ว…โครงการ “ตราติดรถยนต์ออนไลน์ “

สำนักบริหารกายภาพ จุฬาฯ เปิดให้บริการโครงการขอตราติดรถยนต์ เปลี่ยนรถ เพิ่มรถ ให้กับบุคลากรจุฬาฯ โดยสามารถยื่นเอกสารทางออนไลน์ ได้ที่
https://cuparking.prm.chula.ac.th (CU Parking Permit Badge) โดยต้อง log-in ผ่านเครือข่ายของจุฬาฯ หรือถ้าใช้นอกสถานที่ผ่าน vpn ขณะนี้กำลังระหว่างเปิดทดลองให้ใช้ทั่วมหาวิทยาลัย และยังสามารถใช้บริการระบบเดิมได้อยู่

ทั้งนี้ระบบอยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานช่วงต้น และอาจจะให้บริการได้ยังไม่เต็มที่นัก ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงทดลอง

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ กลุ่มภารกิจจัดการยานพาหนะ สำนักบริหารระบบกายภาพ โทร 02-218-0130

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X