ข่าว

จุฬาฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ 2 ส.ค.นี้

จุฬาฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ 2 ส.ค.นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่สู่ก้าวแรกในรั้วจามจุรี เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ และแนะนำนิสิตใหม่ให้รับรู้ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตในจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ โดยแบ่งเป็นสามรอบ ดังนี้

 • รอบแรก เวลา 10.30 – 12.00 น.
  – คณะครุศาสตร์
  – คณะจิตวิทยา
  – คณะนิเทศศาสตร์
  – คณะเภสัชศาสตร์
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • รอบสอง เวลา 13.00 – 14.30 น.
  – คณะทันตแพทยศาสตร์
  – คณะนิติศาสตร์
  – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  – คณะแพทยศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – คณะศิลปกรรมศาสตร์
  – คณะเศรษฐศาสตร์
  – คณะสหเวชศาสตร์
 • รอบสาม เวลา 14.30 – 16.00 น.
  – คณะวิทยาศาสตร์
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  – คณะรัฐศาสตร์
  – คณะอักษรศาสตร์
  – สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  – สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นอกจากนี้ในเวลา 16.00 น. ขอเชิญชวนนิสิตใหม่ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ณ บริเวณสนามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 02-218-7052, 02-218-7045 -6

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X