ข่าว

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร ให้ข้อมูลโดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการโดย คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X