ข่าว

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร ให้ข้อมูลโดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการโดย คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X