ข่าว

รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตฯ ร่วมกับตัวแทนนิสิตจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตฯ ร่วมกับตัวแทนนิสิตจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ และนายสิรวิชญ์ จิระราชวโร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT World เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง The Gift รวมถึงผลตอบรับจากบัณฑิตจุฬาฯ ในเรื่องการลดขยะและงดของขวัญในวันรับปริญญา และการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในงานวันรับพระราขทานปริญญาบัตรปีนี้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งภาพยนตร์สั้นดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์เวที WINA World Independent Advertising Awards 2019 ที่ประเทศโคลัมเบีย ​

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X