ข่าว

เชิญชมดนตรี ในงาน “กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีสากล”

เชิญชมดนตรี ในงาน “กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีสากล”

กลุ่มงานดุริยางค์สากลกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในงาน “กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีสากล” ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ภายในงานพบกับการแสดงดนตรีวง BANGKOK BIG BAND (BBB)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ โทร.0-2218-3590

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X