ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 73 ปีหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

แสดงความยินดีครบรอบ 73 ปีหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ครบรอบ 73 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมอบกระเช้าดอกไม้แก่คุณศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และมอบของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่คุณอนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวทั่วไป ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X