ข่าวสารจุฬาฯ

แสดงความยินดีครบรอบ 73 ปีหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ครบรอบ 73 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมอบกระเช้าดอกไม้แก่คุณศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และมอบของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่คุณอนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวทั่วไป ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ Bangkok Post

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย