ข่าว

อบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร”

อบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสืบค้นสิทธิบัตร” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10 )เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร  โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/…/1-G01D-Ykvr58yn6wfj9u2PvyNxG…/edit   หรือผ่านทาง QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-4195-7 หรือที่ E-mail : veepayupong.w@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X