ข่าว

“Mobile Telepresence Robotics” ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

“Mobile Telepresence Robotics” ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ทดลองนำ Mobile Telepresence Robotics (MTR) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตอบคำถาม บริการต้อนรับนำชมของห้องสมุด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการบริการของห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นมา และเริ่มใช้งานจริงในปัจจุบัน

Mobile Telepresence Robotics (MTR) คือ หุ่นยนต์การนำเสนอระบบเทเลพรีเซนต์ หรือระบบการประชุมแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคการสร้างภาพวัตถุต่าง ๆ จากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งด้านภาพ เสียงและการสัมผัส มีลักษณะเป็นแบบ Real time ทำงานผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยควบคุมการทำงานและการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์กับหุ่นยนต์ โดยระบบของ MTR ที่นำมาใช้งานจะใช้ไอแพดเป็นตัวสั่งการและควบคุม บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

ขอเชิญผู้รับบริการสัมผัสประสบการณ์การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้ารูปแบบใหม่ผ่านบริการ Mobile Telepresence Robotics ได้ที่ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานระบบ MRT ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1-qwDRY0MGYqt3g-UZJtFZUvusJBo8QHJ/view?usp=sharing
  หรือ https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/354/354

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X