ข่าว

“Chulalinet Fair ครั้งที่ 10″ วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

“Chulalinet Fair ครั้งที่ 10″ วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Chulalinet Fair ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X